Viena diena

Sasildīta SIRDS

Nedēļas vidū, 28.septembrī, kad strādājošajiem ir darba pilnas rokas, fonds „Ziedot” un Borisa un Ināras Teterevu fonds zupas virtuves dalībniekiem bija sarīkojuši īstus svētkus un atpūtu, ielūdzot uz labdarības iniciatīvas „Kopgalds” atklāšanas pasākumu. Arī Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze ir viena no 37 zupas virtuvju vietām Latvijā, kur ar savu darbu un līdzekļiem cilvēki nesavtīgi, redzamā un neredzamā veidā, kā ar labo darbu posmiem izveido mīlestības ķēdi no cilvēka uz cilvēku.
Pasākums notika Vecrīgas sirdī- „Konventa sētā”. Konferenču zālē „Kampenhauzens” Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar jaunās sezonas zupas virtuvju apmeklējumu (tomēr Indriksona kungs pārlaboja sevi, sacīdams, ka zupas ēšanu īsti nevar dēvēt par sezonas notikumu), izcenojumu, apdzīvotu vietu pārklājumu statistiku. Nesamākslotā atvērtībā un mīlestībā Boriss un Ināra Teterevi pauda gandarījuma sajūtu, ka šogad vienā ēdienreizē Latvijā siltu maltīti saņems 5000 cilvēki, bet kopumā maltīšu skaits ir pieaudzis 2,6 reizes. Teterevu fonds dibināts pagājušajā gadā ar mērķi  izplatīt un veicināt labdarības idejas uzņēmēju vidū Latvijā. Gluži kā sajūsmā par savu bērnu, kuram vecāku brīvība dota plašajā pasaulē, Teterevu pāris dalīja savu sirsnību mums, jūtot pateicību par paveikto un cilvēkiem, kas dara šo darbu, domājot par līdzcilvēku labklājību, ko, vispirms, veido pamatvajadzības, tādas, kā silta maltīte.
Rūta Dimante, fonda „Ziedot” valdes priekšsēdētāja, informēja, ka „visas zupas virtuves, kas vēlējās saņemt jauno atbalstu, ir to saņēmušas”.  Dienas gaitā notika vienošanos slēgšana starp fondu „Ziedot” un zupas virtuves pārstāvošām organizācijām. Fonda „Ziedot” kolektīva pārstāvju Ineses Dangas un Rūtas Dimantes vadībā noritēja metodiskais seminārs, kur uzzinājām jaunās vadlīnijas, kā finansiāli un tematiski atskaitīties par paveikto.
Paldies Teterevu ģimenei par īpaši izraudzītu pasākuma norises vietu, pusdienu baudījumu, novērtējot restorāna „Raibais balodis” pavāru sniegumu, un vakara noslēgumu- I.Kalniņa koncertuzvedumu „Spēlēju, dancoju” pēc I.Ziedoņa libreta Latvijas Nacionālajā operā. Boriss un Ināra Teterevi sirsnīgi pateicās par zupas virtuvju organizatoru, pavāru un brīvprātīgo palīgu nesavtīgo darbu. Ir tik labi apzināties un sajust, ka katrs mēs esam savā īstajā vietā dzīvē, lai cilvēku sirdis darītu laimīgas!